Biegi dzieci

I Bieg Wągrowiecka Dycha Wągrowiec 2016 - biegi dzieci

1. Biegi odbędą się 1 maja 2016 od godziny 16:00 na Rynku w Wągrowcu.

2. Trasa biegów dzieci i młodzieży przebiega w okolicy rynku.

3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 22 kwietnia do godz.23:59. W dniu zawodów niema możliwości zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży.

4. Udział w biegach dzieci i młodzieży wynosi 10 zł.

6. Dzieci zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w biegu.

7. W pakiecie startowym dzieci otrzymują numer startowy, a na mecie medal odlewany (dokładnie taki sam jak w biegach dorosłych), napój i posiłek regeneracyjny.

8. O przynależności do określonej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

9. Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

16:00 - start biegu 200m (dzieci wieku 6 lat rocznik 2010 i młodsze)

16:10 - start biegu 600m (dzieci w wieku 7-9 lat roczniki 2007-2009)

16:20 - start biegu 1000m (dzieci w wieku 10-12 lat roczniki 2006-2004)

16:20 - start biegu 1000m (młodzież w wieku 13-15 lat roczniki 2003-2001)

10. W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzona zostaje pierwsza trójka osobno chłopcy i dziewczynki.

11. Warunkiem sklasyfikowania pierwszej trójki chłopców i dziewczynek jest samodzielne pokonanie trasy. Jeśli dziecko zostanie przez rodzica przeniesione, pchane, ciągnięte podczas biegu i w rezultacie zajmie 1, 2 lub 3 miejsce zostanie zdyskwalifikowane.